Φυτοφάρμακα
  Εντομοκτόνα
  Ζιζανιοκτόνα
  ΥΕ Σημασίας
  Ορμονικά
Λιπάσματα
  Κοκώδη
  Σύνθετα NPU
  Υδατοδιαλυτά
Εργαλεία
  Ψαλίδια
  Ψεκαστήρες
Σπόροι (εμπορικοί)
  Δημητριακά
  Ψυχανθή
  Ελαιούχοι
Δημητριακά
Ψυχανθή
Ελαιούχοι
Δημητριακά
Ψυχανθή
Ελαιούχοι
Συμβουλευτική
                                                                                                                                                          

Υπηρεσίες                                                                                                                                                                

Με αφοσίωση στις ανάγκες του παραγωγού, η υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία, μας επιτρέπει την παροχή πλήρους υποστήριξης, δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.