Φυτοφάρμακα
  Εντομοκτόνα
  Ζιζανιοκτόνα
  ΥΕ Σημασίας
  Ορμονικά
Λιπάσματα
  Κοκώδη
  Σύνθετα NPU
  Υδατοδιαλυτά
Εργαλεία
  Ψαλίδια
  Ψεκαστήρες
Σπόροι (εμπορικοί)
  Δημητριακά
  Ψυχανθή
  Ελαιούχοι
Δημητριακά
Ψυχανθή
Ελαιούχοι
Δημητριακά
Ψυχανθή
Ελαιούχοι
Συμβουλευτική

                                                                                                                                                   Σποροπαράγωγα                                                                                                                                                                   

Οι σποροπαραγωγικές διαδικασίες όλων των φυτικών ειδών διενεργούνται με γνώμονα την άριστη ποιότητα του παραγόμενου σπόρου και πάντα με σποροπαραγωγική συνείδηση, κάτω από την επίβλεψη των γεωπόνων της εταιρίας.